Предметом навчальної дисципліни є вивчення сучасних проблем зміни клімату та екологічної стабільності (збалансованості) землекористування з метою формування  у студентів практичних навиків щодо екологічної оцінки використання землекористувань та ландшафтів і природоохоронних і землевпорядних заходів