Структура навчальної дисципліни

 

 

Назви  тем

К і л ь к і с т ь   г о д и н

Усього

у  тому  числі

лекції

практ

лаб

кон.р.

С.р.

1

2

3

4

5

6

7

Тема 1. Склад земельно-кадастрових відомостей і документів.

18

2

-

-

-

16

Тема 2. Порядок ведення державного земельного кадастру

22

2

4

-

1 к.р.

16

Тема 3. Користування відомостями та документами Державного земельного

20

2

2

-

-

16

Σ

60

6

6

-

1 к.р

48Предметом навчальної дисципліни є вивчення сучасних проблем зміни клімату та екологічної стабільності (збалансованості) землекористування з метою формування  у студентів практичних навиків щодо екологічної оцінки використання землекористувань та ландшафтів і природоохоронних і землевпорядних заходів